Cultuurhuis Abcoude

Kunst en Cultuur voor iedereen!
Cultuurhuis Abcoude vergroot, verbreedt en faciliteert de kracht van kunst- en cultuureducatie en participatie. Zij vertaalt beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau in concrete Programma’s en Producten. Zodat Abcoude en Baambrugge op lokaal niveau mee kunnen profiteren. De kracht van verbinding en inclusiviteit staat centraal. Iedereen mag meedoen en een cultuurboost ervaren: het hele culturele veld, haar omgeving, alle inwoners, basisscholen, generaties, etc. Onze Programma’s en Producten vindt u op onze website.

Lokaal aanspreekpunt kunst en cultuur

Het bureau is een expertise centrum waar alle soorten vragen gesteld kunnen worden, indien nodig wordt doorverwezen naar een ander loket of organisatie.
– Cultureel advies of dilemma’s (bijv. tbv financiering, partners of concept) voor (culturele) organisaties
– Gesprekspartner beleidsmakers en bureaus/ aanspreekpunten als Kunstcentraal en KRDV netwerk
– Netwerkbijeenkomst tijdens Zomertuin, ontmoetingsmoment
– Beheer affichekasten (plek voor promotie voor alle non profit organisaties)
– Inventariseert jaarlijks lokaal activiteiten en cursusaanbod voor up to date kennis
– Informatie en deelname Cultuurhuis Programma’s en Producten